Vorm sisaldab kohustuslikke välju, mis on tähistatud märgiga .